Klonowanie serwerów Pro Cloud

Za pomocą Panelu klienta możesz w infrastrukturze Pro Cloud utworzyć pełną kopię utworzonego już wcześniej serwera (tzw. „klon”). Tworzenie klonów serwerów może znacznie zaoszczędzić Twój cenny czas, ponieważ po uruchomieniu takiego sklonowanego serwera nie trzeba ponownie ręcznie ustawiać wszystkich jego parametrów.

Podczas klonowania serwera wystarczy podać tylko nazwę dla tworzonego serwera, a wszystkie inne parametry (z wyjątkiem adresu IP, który jest automatycznie przydzielany przez nasz system) będą takie same, jak na docelowym serwerze.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby dowiedzieć się jak wykonać klon serwera:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu “Cloud”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  2
 3. Na liście dostępnych serwerów kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz utworzyć klon.
  serwery
 4. Kliknij przycisk “Klonuj”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  klonuj-serwer
 5. W wyświetlonym formularzu wpisz nazwę dla tworzonego serwera. Nazwa serwera może składać się z liter, cyfr i myślników oraz nie może przekraczać ilości 63 znaków.

  klonuj3
 6. Za pomocą opcji „Zarejestruj w domenie” możesz wybrać domenę, która zostanie przypisana do tworzonego serwera. Opcja „Zarejestruj w domenie” jest widoczna tylko wtedy, gdy posiadasz przynajmniej jedną zarejestrowaną domenę, którą mógłbyś przypisać do serwera.
  klonuj-serwer-homecloud
 7. Za pomocą opcji „Określ własny hostname” znajdującej się w dolnej części ekranu, możesz zdefiniować własny host, który zostanie przypisany do serwera. Jeśli nie zdefiniujesz hostname samodzielnie, to hostname serwera zostanie utworzony na podstawie nazwy serwera. Nazwa hosta może zawierać litery, cyfry, myślniki i kropki, ale nie może przekraczać ilości 63 znaków.
  WAŻNE! Więcej informacji o określaniu własnego hostname znajdziesz w artykule o tworzeniu nowych serwerów Pro Cloud. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat tworzenia serwerów.
  wlasny-hostname
 8. Kliknij przycisk „Klonuj”, aby rozpocząć klonowanie serwera.
  klonuj4
 9. W wyświetlonym oknie zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i potwierdź chęć klonowania wybranego serwera.

  klonuj5

Po utworzeniu kopii serwera (tzw. „klon”), nowy serwer pojawi się na liście wszystkich serwerów. Na Twój kontaktowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z komunikatem o utworzeniu i ewentualnym uruchomieniu serwera. W wiadomości e-mail znajdziesz też informacje na temat danych dostępowych do serwera.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie