Zabezpieczanie stron WWW za pomocą jednego certyfikatu SSL (Windows)

Na instalacjach opartych na systemie Windows, można zabezpieczyć dostęp do stron WWW Twoich użytkowników za pomocą jednego certyfikatu SSL. Nie ma konieczności rejestrowania oddzielnych certyfikatów SSL dla każdej ze stron WWW z osobna.

Strony WWW, które korzystają ze wspólnego certyfikatu SSL są w rzeczywistości zabezpieczone przy użyciu certyfikatu SSL, który został wystawiony dla innej domeny. Domena, która dzieli swój certyfikat SSL z innymi domenami nazywana jest „master SSL domain”.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby skonfigurować tzw. „master SSL domain” i umożliwić wspólne korzystanie z jednego certyfikatu SSL na serwerze wszystkim użytkownikom:

 1. Zaloguj się do Plesk Panel.
 2. Przejdź do menu „Serwer” -> „Narzędzia i Ustawienia” -> „Wspólne SSL”.
 3. Włącz opcję „Wspólne SSL” (checkbox).
 4. Wybierz odpowiednią domenę z wyświetlonej listy „Domeny”. Na liście będą dostępne tylko te strony WWW, które są przechowywane na Twoim serwerze oraz mają włączoną obsługę SSL.
  WAŻNE! Wybrana domena stanie się tzw. „master SSL domain”. Jej jeden certyfikat SSL będzie zabezpieczał wszystkie strony WWW, które są opublikowane na serwerze.
 5. Kliknij przycisk „OK”.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby wyłączyć „Wspólne SSL” na serwerze:

 1. Zaloguj się do Plesk Panel.
 2. Przejdź do opcji menu „Serwer” -> „Narzędzia i Ustawienia” -> „Wspólne SSL”.
 3. Wyłącz opcję „Wspólne SSL” (checkbox).
 4. Kliknij przycisk „OK”.
WAŻNE! Od tej chwili jeden certyfikat SSL będzie szyfrował transmisję danych dla jednej domeny, dla której certyfikat został wygenerowany oraz zainstalowany.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie