Elastyczne skalowanie zasobów serwera

W homecloud.pl możesz zamówić usługę Pro Cloud. Cechą specyficzną dla tej usługi jest fakt, że nie płacisz za samo posiadanie usługi, lecz za wykorzystanie zamówionych zasobów. Za pośrednictwem Panelu klienta, możesz zarządzać skalowaniem Twoich zasobów, np. możesz ustawić, aby ilość CPU została zmniejszona przy określonym obciążeniu, który będzie trwał określoną ilość czasu.

Funkcja autoskalowania zasobów jest przydatna w sytuacjach, gdy masz unikalnie zwiększony ruch na Twoim serwerze (np. podczas trwającej kampanii reklamowej). Przy każdym określonym wzroście obciążenia serwera, ilość zasobów CPU lub pamięci RAM może zostać zwiększona zgodnie z określonymi zasadami autoskalowania, a następnie zmniejszona, gdy określone obciążenie serwera zmaleje.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby dowiedzieć się jak skalować zasoby serwera:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu “Cloud”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  2
 3. Na liście dostępnych serwerów kliknij nazwę serwera, dla którego chcesz włączyć autoskalowanie zasobów.
  serwery
 4. Kliknij zakładkę “Autoskalowanie”.
  autoskalowanie2
 5. Wybierz zasób, dla którego chcesz włączyć automatyczne skalowanie: RAM lub CPU. Możesz też włączyć automatyczne skalowanie dla obu zasobów.
  WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja skalowania RAM dostępna jest tylko przy kontenerach. W przypadku wirtualnych maszyn, funkcja skalowania RAM nie jest dostępna – w takiej sytuacji możliwe jest tylko skalowanie CPU.

  autoskalowanie-cpu2


 6. Za pomocą wyświetlonego formularza określ, o ile ma zostać zwiększony zasób CPU serwera (lub pamięci RAM) przy wybranym obciążeniu. Przykładowo, jeśli przez ponad 5 minut używane będzie 80% dostępnych zasobów CPU, to jego ilość może zostać zwiększona o 800MHz. Jeśli po pierwszym i kolejnym zwiększeniu zasobów, nadal używanych będzie ponad 80% dostępnych zasobów, to zwiększanie zasobów będzie kontynuowane aż do górnej granicy, czyli do 8000MHz.
  autoskalowanie-cpu3
 7. Następnie określ, o ile ma zostać zmniejszony zasób CPU serwera (lub pamięci RAM) przy wybranym obciążeniu. Przykładowo, jeśli przez ponad 20 minut używanych będzie 20% dostępnych zasobów CPU, to ich ilość może zostać zmniejszona o 800MHz. Jeśli po pierwszym i kolejnym zmniejszeniu zasobów, nadal w użyciu będzie 20% lub mniej dostępnych zasobów, to zmniejszanie zasobów będzie kontynuowane aż do dolnej granicy, czyli do 800MHz.
  autoskalowanie-cpu4

  WAŻNE! Bądź ostrożny z ustawieniami czasu podczas konfiguracji funkcji autoskalowania zasobów. Skalowanie zasobów serwera zbyt często o zbyt dużą ilość zasobów może znacznie wpływać na Twoje opłaty.
 8. Po skonfigurowaniu funkcji autoskalowania zasobów, kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.

Gdy zasady autoskalowania są skonfigurowane, przy każdym określonym wzroście obciążenia serwera (np. podczas trwającej kampanii reklamowej), ilość zasobów CPU lub pamięci RAM zostaje zwiększona zgodnie z tymi zasadami, a następnie zmniejszona, gdy określone obciążenie serwera zmaleje.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie