Jak zawrzeć z homecloud.pl umowę o powierzeniu danych?

Jeśli jesteś klientem homecloud.pl, możesz podpisać z home.pl umowę o powierzeniu przetwarzania danych (zgodną z wymaganiami RODO). Zawartość umowy została określona przez homecloud.pl i tylko w takiej formie jest możliwe jej zawarcie. Zawarcie umowy o powierzeniu danych z homecloud.pl (home.pl) jest bezpłatne!

 

Czy mogę przesłać własny formularz umowy o powierzeniu przetwarzania danych do podpisania?

Nie, homecloud.pl umożliwia podpisanie umowy o powierzenie danych osobowych tylko na ustandaryzowanej formie określonej przez homecloud.pl. Zapisy tej umowy zawierają szczegółowe warunki świadczenia usług w sieci homecloud.pl oraz ich wzajemne relacje. Zapisy te zgodne są z wymaganiami RODO.

 

W jaki sposób podpisać (nową) Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych?

Każdy administrator danych, który powierza nam dane osobowe, powinien zgodnie z RODO zawrzeć z homecloud.pl nową Umowę Powierzenia i Przetwarzania Danych Osobowych.

By ułatwić naszym klientom akceptację takiej umowy, został przygotowany wzór umowy o którego wypełnienie zostaniesz poproszony w odpowiedzi na Twoją prośbę przesłaną do Biura Obsługi Klienta. Umowa zostanie przygotowana a następnie przesłana do Ciebie w korespondencji e-mail.

Jeśli potrzebujesz podpisać nową Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych:

  • Skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na stronie homecloud.pl i prześlij prośbę / zapytanie o umowę wybierając temat zgłoszenia: Sprawy RODO.
  • W odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje o dalszych krokach jakie należy podjąć.
  • Po przygotowaniu umowy przez Biuro Obsługi Klienta otrzymasz ją na adres e-mail.

 

WAŻNE! Przygotowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, ani odsyłania jej do home.pl, albowiem jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.

 

Jakie informacje / dane  potrzebuję do wypełnienia umowy?

Po przesłaniu do nas prośby rozpoczniemy dla Ciebie przygotowanie umowy PPD. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o przesłanie niezbędnych do wypełnienia wniosku danych na podstawie wzoru pokazanego w dalszej części artykułu. W wiadomości e-mail przesłanej w odpowiedzi na Twoją prośbę otrzymasz szczegółowe informacje o dalszych krokach działania.

 

Jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych?

Poniżej możesz sprawdzić przykładową Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dokładnie umowę o takiej treści otrzymasz po przesłaniu zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta. Twoja umowa będzie uzupełniona podanymi przez Ciebie danymi – na poniższych przykładach zaznaczyliśmy te treści na niebiesko.

RODO - jak wyglądają przykładowe umowy powierzenia przetwarzania danych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

RODO - jak wygląda przykładowa umowa powierzenia przetwarzania danych.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie