Kim jest Inspektor Ochrony Danych powołany w homecloud.pl?

Firma homecloud.pl powołała Inspektora Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer), którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim. Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swojej misji: jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez homecloud.pl w zakresie przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych jest ekspertem czuwającym nad wypełnianiem przepisów dotyczących ochrony danych.

Inspektor Ochrony Danych w homecloud.pl pełni swoją rolę w sposób całkowicie autonomiczny i z zachowaniem pełnej neutralności. Doradza pracownikom oraz kadrze zarządzającej w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi regularną edukację oraz szkolenia dla pracowników grupy, odpowiada na ich pytania dotyczące prywatności, wdraża zasady „privacy by design” oraz „privacy by defaut”, w szczególności w przypadku nowych ofert dla klientów, ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organami nadzorczymi.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie